Information Covid

Information om Covid-19

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas senaste riktlinjer och rekommendationer. Den 10 januari trädde pandemilagen i kraft och med det nya restriktioner som uppdateras löpande.

Handla ensam och planera ditt besök
Vi uppmanar dig att handla ensam och att anpassa ditt besök och komma till oss vid tidpunkter som inte är lika välbesökta.

När är det minst besökare på handelsplatsen?
Om du planerar att besöka oss så har våra butiker vanligtvis färre besökare under butikernas första timmar på dagen.

Tillfälligt förändrade öpppettider
Vissa butiker har anpassat sina öppettider. Se under öppettider för för aktuell information.

 

Kom ihåg att:

  • Handla ensam (undantag för personer i behov av stöd samt barn).
  • Undvik att besöka butiker under rusningstid
  • Tvätta händerna och håll god handhygien
  • Använd gärna vår handdesinfektion som finns i alla butiker
  • Stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom
  • Avstånd är omtanke. Tänk på att hålla avstånd till personer runt dig.
  • Var uppmärksam på våra avståndmarkeringar i butikerna.

 

Vi känner oss trygga med att våra åtgärder, rutiner och erfarenheter från det gångna pandemiåret gör att vi har vi skapat en så trygg miljö som möjligt hos oss – för såväl medarbetare som kunder och besökare.

Tack för att du visar omtanke.